Ажлын хэсэг томилох тухай

Сумын жил эцсийн мал тооллогын ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Ажлын хэсгийн ахлагч Б.Амгаланбадрах    Засаг даргын орлогч