Хөтөлбөр батлах тухай

2013-2023 он хүртэл хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг нэгдүгээр хавсралт, спортын аваргууд хөтөлбөрийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.