Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай

Сумын хэмжээнд үүрэгтэн бэлтгэл офицеруудын тоо бүртгэлийг 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-иос 2013 оны 12 дугаар сарын 01 хүртэл зохион байгуулж явуулсугай. Ажлын хэсгийн ахлагч нь Ч.Батаа Засаг даргын Тамгын газрын дарга