Ажлын хэсэг байгуулах тухай

"Эрх зүйн мэдээллийг иргэн бүрт" нэг сарын аян зарлагдаж иргэдэд эрх зүйн анхан шатны мэдээллийг хүртээмжтэй, ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэх зорилготой ажлын хэсэг гараад ажил явагдаж байна. Ажлын хэсэг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр явж байна.