Гурван хүүхэд уул             – Алагтолгой багт 56 км

Сэнжит хад                         - Олонбулагт       163 км

Онгогийн чийр ургасан цэлгэр тал            –   62 км

Шарбулаг, Баян мод, Бураагалт, Алтан овоо, Бүдүүн Нарийн Харгайт, Ендэрт, Тошилт, Дээд Доод Нарийн,  зэрэг үзэсгэлэнт сайхан газар нутагтай.

Түүхийн дурсгалт газар

Гурван баатрын шовгор – Байтагийн бүдүүн харгайт 145 км

Чойбалсан Османтай уулзаж байсан гэрийн буйр – Алагтолгой 22 км

Хүннүгийн үеийн булш – Сүмээн цагаан  6 км

Эртний сүг зураг – Хойт цөө 51 км, Ендэрт 120км,

Доод нарийн 75 км,

Хүн чулуун хөшөө – Бүдүүн харгайтын эх 152 км,

хойд цөөгийн ам  - 51 км,

Жумагийн шаргал чулуу  - Өмнө цөөгийн ам 47 км